Take a fresh look at your lifestyle.
Tarama Etiketi

Eğitsel Oyun

Eğitimde Oyunlaştırma (Gamification)

Gamification. Oyunlaştırma, küresel çapta öğrenciler arasında en popüler ve tercih edilen öğrenme eğilimlerinden biridir. Öğrenme süreçlerinde daha etkili, verimli ve çekici deneyimler sağlayabilmenin yollarından birisi de