Take a fresh look at your lifestyle.

“İNTERAKTİF PERİYODİK TABLO” isimli Dijital Eğitim İçeriği Uygulaması

0 6

Lise Kimya Dersi 9. sınıf dersinin “Atom ve Periyodik Sistem” isimli ünitesi  oyunlaştırılarak dijital materyal örneğine dönüştürülmüştür.

Oyunlaştırma (Gamification) yöntemi ile e-içerik  haline gelen uygulama ile interaktif periyodik tablo eğlenceli bir şekilde öğrenilmesi amaçlanmıştır.

“İNTERAKTİF PERİYODİK TABLO” isimli eğitsel oyun İNCELE ve UYGULA olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır.

İNCELE BÖLÜMÜ:

Ünitemizin büyük bir bölümü tek bir ekran üzerinden pratik bir şekilde işlenmesi sağlanmıştır.

Tüm butonlar aktiftir ve her bir buton üzerinde konuyla ilgili yönlendirici anahtar kelimeler bulunmaktadır.

Anahtar kelime ve element bazında sunulan tüm bilgiler İNFOGRAFİK görsellerle desteklenmiştir.

UYGULA BÖLÜMÜ:

Bu bölüm 6 farklı aşamada oluşmaktadır.

1.AŞAMA: Periyodik tablodaki ilk 20 element kapalı kartlar şeklinde rasgele sıralanır ve kullanıcı bir seçim yapar.

2.AŞAMA: Seçilen elementle ile ilgili, kullanıcıdan elektron-katman dağılım modelini tamamlaması istenir.

3.AŞAMA: Modeli tamamlanan elementin periyodu sorulur.

4.AŞAMA: Modeli tamamlanan elementin grubu sorulur.

5.AŞAMA: Modeli tamamlanan elementin özelliği sorulur (Metal, Ametal, Toprak Alkali Metal, Soygaz vs.)

6.AŞAMA: Modeli tamamlanan elementin periyodik tablodaki yerinin işaretlenmesi istenir.

Her aşamada ne yapılması gerektiği ile ilgili yönlendirici bilgiler konuşma balonunda verilmektedir. Kullanıcı her yanlış yaptığında İPUCU verilerek eksikliklerinin tamamlanması sağlanmıştır.

Puanlama sistemi bulunmaktadır. Her doğru cevapta 15 puan verilmekte yanlış cevapta ise 5 puan kesilmektedir.

KAZANIMLAR:

9.2.1.1.Dalton,Thomson,Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar.

9.2.3.1.Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar.

9.2.3.2.Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 9.2.3.3.Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.

EMEĞİ GEÇENLER

Grafik Tasarım – Yazılım: Ferhat Demirci

DİJİTAL MATERYAL ÖRNEĞİNE ULAŞMAK İÇİN:

Uygulama Linki:

İNTERAKTİF PERİYODİK TABLO- DİJİTAL EĞİTİM İÇERİĞİ UYGULAMASI

Bu çalışma Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü “E-İçerik Geliştirme Yarışması” organizasyonunda ikincilik ödülü aldı.

Ödül Töreni Linki:

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ E-İÇERİK YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.